Symulacja RURITAGE na Future Scenario Workshop UNESCO

Symulacja RURITAGE na Future Scenario Workshop UNESCO

Symulacja RURITAGE na Future Scenario Workshop UNESCO

9 i 10 czerwca Piotr Magnuszewski i Noam Obermeister zorganizowali sesję symulacji RURITAGE podczas Future Scenario Workshop w siedzibie UNESCO w Paryżu we Francji.

Podczas konferencji RURITAGE praktycy i międzynarodowi eksperci ds. rozwoju obszarów wiejskich, społeczności lokalne realizujące działania związane z dziedzictwem, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i projektów finansowanych przez UE spotkali się, aby wygłosić cykl rozmów na temat zrównoważonej regeneracji obszarów wiejskich i zastanowić się nad przyszłością rozwoju obszarów wiejskich w Europie i poza nią.

Nasi moderatorzy przeprowadzili w ramach wydarzenia trzygodzinną sesję symulacji społecznej. Uczestnicy rozważali i tworzyli polityki w ramach czterech grup, skoncentrowanych odpowiednio na digitalizacji, migracji, transformacji energetycznej i kontrurbanizacji. Scenariusze były osadzone w Słowenii, Włoszech, Francji i Szwecji, prezentowały szerokie spektrum perspektyw. Łącznie w warsztatach wzięło udział 62 uczestników oraz sześciu moderatorów z CRS, UNIBO i ICLEI. W symulacji korzystaliśmy z narzędzi interaktywnych takich jak telefony czy materiały wizualne.

RURITAGE to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Tworzy nowy paradygmat regeneracji obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie ich unikalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (CNH) jako siły napędowej do pobudzenia zrównoważonego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności.

SHARE IT: