RURITAGE: Rural regeneration through systemic heritage-led strategies

RURITAGE: Rural regeneration through systemic heritage-led strategies

RURITAGE

Daty:

2018-2022

Finansowanie:

Horizon 2020

Oficjalna strona:

ruritage.eu

Contact person:

Łukasz Jarząbek

Kraje uczestniczące:

Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia, Norwegia, Polska, Holandia, Kolumbia, Węgry, Słowenia, Grecja, Islandia, Rumunia, Austria, Brazylia, Turcja, Chile

Centrum Rozwiązań Systemowych znalazło się wśród 39 partnerów projektu o łącznym budżecie 10 mln euro. Projekt, koordynowany przez Uniwersytet w Bolonii, dofinansowano z funduszów Unii Europejskiej w ramach programu H2020 „SC5-21-2016-2017: Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego wzrostu”.

Nadrzędnym celem RURITAGE jest stworzenie nowego paradygmatu rewitalizacji obszarów wiejskich w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Wybrane obszary posłużą za laboratoria demonstracyjne zrównoważonego rozwoju, którego głównym motorem stanie się tkwiący w nich unikalny potencjał kulturowy i przyrodniczy.

Projekt zakłada analizę istniejących modeli biznesowych i administracyjnych w 15 Modelach Wzorcowych w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, organizacyjne i społeczne. Jej wynikiem będzie zbiór dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnego dziedzictwa jako potężnej siły napędowej rewitalizacji, zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i poprawy dobrobytu mieszkańców, które będą mogły zostać wykorzystane przez 6 Replikatorów.

Rolą CRS w projekcie jest stworzenie koncepcji i realizacja symulacji społecznych. Projekt potrwa 4 lata. Wszyscy bardzo cieszymy się na współpracę w ramach konsorcjum!

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 776465.

Horizon2020

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Galeria


Aktualności

Symulacja RURITAGE na Future Scenario Workshop UNESCO

9 i 10 czerwca Piotr Magnuszewski i Noam Obermeister zorganizowali sesję symulacji RURITAGE podczas Future Scenario Workshop w siedzibie UNESCO w Paryżu we Francji. Podczas konferencji RURITAGE praktycy i międzynarodowi eksperci ds. rozwoju obszarów wiejskich, społeczności lokalne realizujące działania związane z dziedzictwem, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i projektów finansowanych przez UE spotkali się, aby […]

Walne Zgromadzenie partnerów projektu RURITAGE

27 i 28 maja, wszyscy partnerzy projektu RURITAGE spotkali się online na Walnym Zgromadzeniu projektu. Z uwagi na rozmiar projektu i wielość zaangażowanych w jego realizację partnerów oraz mnogość narzędzi i opracowań, które w jego ramach powstają, generalne zgromadzenie ma bardzo ważną rolę – pozwala wszystkim zaangażowanym stronom być na bieżąco z działaniami realizowanymi w […]

Warsztat szkoleniowy Ruritage: From seed to sapling, first step in growing the RURITAGE knowledge tree

We wtorek, 19 marca, ponad 70 członków konsorcjum projektu Ruritage wzięło udział w warsztacie gry Ruritania. 70 uczestników spotkania w Valladolid, wśród których znajdowali się reprezentanci Replikatorów, “Role Models”, “Knowledge Facilitators” i innych partnerów projektu, zostało podzielonych na trzy równoległe sesje gry. W sesji pomarańczowej prowadzonej przez Amandę Anthony, uczestnicy skupili się głównie na balansowaniu […]

Test symulacji Ruritania ze studentami Wyższej Szkoły Filolgicznej

Dwie klasy filologii angielskiej miały okazję zagrać w Ruritanię, symulację opracowaną przez Centrum Rozwiązań Systemowych w ramach projektu RURITAGE. W Ruritanii uczestnicy biorą czynny udział w regeneracji obszarów wiejskich dzięki działaniom takim jak rozwój lokalnych marek i produktów, turystyka. Studenci stawili czoła trudnym problemom związanym ze zrównoważoną turystyką, co nie było łatwe!

RURITAGE zaprasza do przyłączenia się do projektu w charakterze modeli wzorcowych.

Celem europejskiego projektu RURITAGE jest pokazanie, w jaki sposób dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze może stać się siłą napędową zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności obszarów wiejskich. W ramach projektu ogłaszamy zaproszenie do składania wniosków, skierowane do osób zamieszkujących obszary wiejskie, które mogłyby pełnić rolę modeli wzorcowych. Składane oferty powinny opisywać dobre praktyki, realizowane na wybranych obszarach wiejskich. […]

Spotkanie rozpoczynające projekt RURITAGE

Na początku czerwca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Bolonii, które zainaugurowało projekt RURITAGE. Publiczny uniwersytet w Bolonii to najstarszy (a według dziennikarzy The Times także najpiękniejszy) uniwersytet cywilizacji łacińskiej. Dzięki naszym organizatorom mogliśmy się o tym przekonać naocznie. Zwiedziliśmy zresztą nie tylko uczelnię, ale także inne zabytki architektury. Pobyt w Bolonii był jednak przede […]