RURITAGE: Rural regeneration through systemic heritage-led strategies

RURITAGE

Daty:

2018-2022

Finansowanie:

Horizon 2020

Oficjalna strona:

ruritage.eu

Contact person:

Łukasz Jarząbek

Kraje uczestniczące:

Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia, Norwegia, Polska, Holandia, Kolumbia, Węgry, Słowenia, Grecja, Islandia, Rumunia, Austria, Brazylia, Turcja, Chile

Centrum Rozwiązań Systemowych znalazło się wśród 39 partnerów projektu o łącznym budżecie 10 mln euro. Projekt, koordynowany przez Uniwersytet w Bolonii, dofinansowano z funduszów Unii Europejskiej w ramach programu H2020 „SC5-21-2016-2017: Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego wzrostu”.

Nadrzędnym celem RURITAGE jest stworzenie nowego paradygmatu rewitalizacji obszarów wiejskich w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Wybrane obszary posłużą za laboratoria demonstracyjne zrównoważonego rozwoju, którego głównym motorem stanie się tkwiący w nich unikalny potencjał kulturowy i przyrodniczy.

Projekt zakłada analizę istniejących modeli biznesowych i administracyjnych w 15 Modelach Wzorcowych w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, organizacyjne i społeczne. Jej wynikiem będzie zbiór dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnego dziedzictwa jako potężnej siły napędowej rewitalizacji, zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i poprawy dobrobytu mieszkańców, które będą mogły zostać wykorzystane przez 6 Replikatorów.

Rolą CRS w projekcie jest stworzenie koncepcji i realizacja symulacji społecznych. Projekt potrwa 4 lata. Wszyscy bardzo cieszymy się na współpracę w ramach konsorcjum!

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 776465.

Horizon2020

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Galeria


Aktualności

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved