Walne Zgromadzenie partnerów projektu RURITAGE

Walne Zgromadzenie partnerów projektu RURITAGE

Walne Zgromadzenie partnerów projektu RURITAGE

27 i 28 maja, wszyscy partnerzy projektu RURITAGE spotkali się online na Walnym Zgromadzeniu projektu.

Z uwagi na rozmiar projektu i wielość zaangażowanych w jego realizację partnerów oraz mnogość narzędzi i opracowań, które w jego ramach powstają, generalne zgromadzenie ma bardzo ważną rolę – pozwala wszystkim zaangażowanym stronom być na bieżąco z działaniami realizowanymi w projekcie. Taką rolę spełniły prezentacje, które w pierwszym dniu zgromadzenia przedstawili koordynatorzy poszczególnych zadań.

Drugi dzień poświęcony był sesjom brainstormingowym, które służyć miały diagnozowaniu zagrożeń i szans jakie pojawiły się w związku z zaistniałą sytuacja światową (COVID-19) dla rozwoju Replikatorów projektu.

Zobacz prezentację naszego narzędzia stworzonego w ramach projektu:

SHARE IT: