RURITAGE zaprasza do przyłączenia się do projektu w charakterze modeli wzorcowych.

RURITAGE zaprasza do przyłączenia się do projektu w charakterze modeli wzorcowych.

RURITAGE zaprasza do przyłączenia się do projektu w charakterze modeli wzorcowych.

Celem europejskiego projektu RURITAGE jest pokazanie, w jaki sposób dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze może stać się siłą napędową zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności obszarów wiejskich. W ramach projektu ogłaszamy zaproszenie do składania wniosków, skierowane do osób zamieszkujących obszary wiejskie, które mogłyby pełnić rolę modeli wzorcowych.

Składane oferty powinny opisywać dobre praktyki, realizowane na wybranych obszarach wiejskich. W szczególności należy podkreślić w nich rolę, jaką odgrywa dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w procesie rewitalizacji wybranego obszaru. Zaproszenie jest otwarte do 31 października 2018 r.. Skierowane jest do społeczności z obszarów wiejskich zarówno z państw członkowskich UE, jak i spoza UE.

Społeczności zgłoszone i wybrane jako modele wzorcowe będą miały okazję wymienić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi modelami wzorcowymi i ekspertami RURITAGE. Wdrażane przez nich idee zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych rewitalizacją obszarów wiejskich, dzięki czemu ich obszar stanie się rozpoznawalny na całym świecie .

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat projektu i modeli wzorcowych, kliknij tutaj.

Projekt RURITAGE otrzymał finansowanie z unijnego programu badawczo-innowacyjnego „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 776465.

SHARE IT: