PLUS Change kick-off

PLUS Change kick-off

PLUS Change kick-off

W połowie czerwca Piotr Magnuszewski wziął udział w spotkaniu inaugurującym projekt PLUS Change (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world) w Pradze.

PLUS Change to projekt finansowany z funduszy Horizon Europe, którego celem jest opracowanie strategii i procesów decyzyjnych w zakresie użytkowania gruntów, aby skutecznie sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, utratą bioróżnorodności i utrzymaniem dobrostanu ludzi. 

Podczas spotkania inauguracyjnego partnerzy projektu przedstawili 11 przykładów oraz nakreślili plan na przyszłe działania w ramach projektu. 

PLUS Change przyjmuje perspektywę społeczną, aby zrozumieć, w jaki sposób wartości, wiedza, zarządzanie, uprawnienia i role różnych podmiotów wpływają na decyzje dotyczące użytkowania gruntów. W projekcie nasze stowarzyszenie stworzy symulację społeczną, której celem będzie uwzględnienie indywidualnych wzorców zachowań w procesach decyzyjnych dotyczących użytkowania gruntów. W trakcie spotkań Piotr przedstawił, w jaki sposób symulacja zostanie wykorzystana do wzbogacenia wyników projektu.

Piotr prezentuje, w jaki sposób symulacje społeczne będą wykorzystywane w projekcie

Aby uzyskać więcej informacji, obserwuj profil projektu na LinkedIn i Twitterze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej roli w projekcie i o tym, jak symulacje społeczne będą wykorzystywane do celów PLUS Change – skontaktuj się z koordynatorem projektu – Paolo Campo

Projekt PLUS Change otrzymał finansowanie z programu Horizon Europe w ramach umowy o dotację nr 101081464.

SHARE IT: