Zaufanie do świata nauki – symulacja dla projektu PERITIA

Zaufanie do świata nauki – symulacja dla projektu PERITIA

Zaufanie do świata nauki – symulacja dla projektu PERITIA

Stworzyliśmy symulację o zaufaniu do świata nauki i ekspertów na wydarzenie zamykające projekt PERITIA. Wydarzenie pt. „Research Insights for European Policy Making” (“Wnioski dla kształtowania polityki europejskiej”) odbyło się w centrum informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Brukseli na początku maja. Konferencja została zorganizowana przez European Parliament Science Media Hub (STOA), European Science-Media Hub oraz European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA).

Nasz zespół wraz z ekspertami z projektu PERITIA zaprojektował symulację opartą na badaniach prof. Marii Baghramian, prof. Catherine Holst, dr Kirstie Hewlett i prof. Bobby’ego Duffy’ego. Efektem współpracy jest Climate Science Crisis Simulation osadzona w Pangean Union – symulowanym świecie, w którym uczestnicy muszą zmierzyć się z kryzysem zaufania do nauki o zmianach klimatycznych i ekspertów.

Film promujący symulacje

Wszystko zaczyna się od publikacji filmików z zarzutami dotyczącymi start-upu finansowanego przez dużą firmę sprzedającą paliwa kopalniane, która rzekomo wprowadza aerozol do stratosfery na dużą skalę. Poprzez rozprzestrzeniające się fałszywe wiadomości w Pangean Union oraz nieudane próby uspokojenia opinii publicznej przez naukowców, kontrowersje dotyczące SolarGate zaczynają wymykać się spod kontroli.

Uczestnikom pokazano film przedstawiający te wydarzenia, zawierający różne formy narracji. Po obejrzeniu filmiku publiczności dowiedziała się, że wydarzenia mają miejsce w 2029 roku i że w bieżącym dniu (04 maja 2030) wezmą udział w Regain Trust Conference (“Konferencji odzyskania wiary w naukę”) – fikcyjnej konferencji organizowanej przez Pangean Union w celu omówienia polityk i środków mających na celu zaradzenie szkodom wyrządzonym przez SolarGate i – co ważniejsze – zapobieganie kryzysom zaufania do ekspertów w przyszłości.

Symulacja na temat zaufania do nauki jest częścią naszego szerokiego portfolio symulacji narracyjnych. Aby dowiedzieć się więcej o symulacjach społecznych, odwiedź stronę Socialsimulations.org.

SHARE IT: