Edukacja do Obywatelskości – z wizytą w Norwegii

Edukacja do Obywatelskości – z wizytą w Norwegii

Edukacja do Obywatelskości – z wizytą w Norwegii

W kwietniu nasz zespół wziął udział w wizycie studyjnej w Norwegii w ramach projektu „Edukacja do obywatelstwa”. Gospodarzem był nasz projektowy partner – organizacja Phronesis SA

W ciągu trzech pełnych wrażeń dni zgłębialiśmy temat edukacji obywatelskiej i zaangażowania społecznościowego. Głównym tematem spotkań było to, w jaki sposób organizatorzy społecznościowi mogą wykorzystywać metody dialogu do wprowadzania zmian i sprawowania roli lidera. Spotkania podczas wizyty toczyły się także wokół trzech szerszych tematów:

  • dialog i moderowanie jako podejścia partycypacyjne
  • filozofia i polityka partycypacji
  • pedagogiczne modele edukacji obywatelskiej

Podczas wizyty w miejscowej szkole Michalina Kułakowska zorganizowała próbną rozgrywkę nowej gry – (Po) Fantazjuj. Cieszymy się bardzo z owocnych rozmów z naszymi partnerami a także, dlatego że w projekcie będziemy tworzyć grę, która przybliży temat zaangażowania obywatelskiego.


Partnerami projektu są: Fundacja Rzecz Społeczna, Krytyka Polityczna oraz Phronesis SA. “Edukacja dla Obywatelstwa” korzysta z dofinansowania w wysokości 171 017 EUR otrzymanego z Funduszy EOG.

SHARE IT: