Zagraliśmy w Nexus Game podczas GEF Biennial International Waters Conference

Zagraliśmy w Nexus Game podczas GEF Biennial International Waters Conference

Zagraliśmy w Nexus Game podczas GEF Biennial International Waters Conference

Magdalena Liszka i Piotr Magnuszewski polecieli do Marakeszu! Ale nie, żeby  zwiedzać i odpoczywać! Centrum Rozwiązań Systemowych zostało zaproszone na 9. edycję GEF Biennial International Waters Conference!

GEF Biennial International Waters Conference zgromadziła w tym roku około 300 uczestników z całego świata – w tym przedstawicieli wielu państw, organizacji pozarządowych, transgranicznych instytucji zarządzających, agencji ONZ, sektora prywatnego i GEF – by rozmawiać o wzmacnianiu międzynarodowej współpraca na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów słodkiej wody i zasobów morskich.

Magdalena ad Piotr zaprezentowali bardziej interaktywne podejście do tematu moderując warsztat z Nexus Game. Nasza symulacja społeczna rozpoczęła zaciekłą dyskusję na temat transgranicznego zarządzania zasobami wodnymi. Będziemy pamiętać tę konferencję jeszcze przez długi czas!

SHARE IT: