Obchodzimy 60-lecie dziedziny Dynamiki Systemów

Obchodzimy 60-lecie dziedziny Dynamiki Systemów

Obchodzimy 60-lecie dziedziny Dynamiki Systemów

Opublikowano numer specjalny System Dynamics Review “Celebrating the 60th Anniversary of the System Dynamics field”. Redaktorami tego numeru są John D. Sterman i Nelson P. Repenning, profesorowie MIT Sloan School of Management.

John Sterman w swoim wstępnym artykule “System dynamics at sixty: the path forward” twierdzi, że wkład Jay’a Forrester’a, “ojca” dziedziny dynamiki systemów, jest powszechnie źle rozumiany. Główna lekcja, którą możemy wyciągnąć z przebiegu kariery Forrestera nie leży w konkretnych narzędziach i metodach, które opracował, ale w potrzebie ciągłej innowacji w celu rozwiązania ważnych i trudnych problemów. Wiele osób zajmujących się dynamiką systemów nadal opracowuje modele tak, jak robił to Forrester w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Stosują wciąż te same przestarzałe metody opracowywania modeli, testowania i komunikacji, i zamykają się na istotne wydarzeniach z innych dziedzin. Co gorsza, wielu z nich nie używa ani nie naucza procesów i praktyk opisanych przez Forrestera. Rezultatem jest duża różnica pomiędzy między tzw. najlepszą praktyką a tym, co robi się w rzeczywistości. John Sterman przedstawia artykuły z “Celebrating the 60th Anniversary of the System Dynamics field” jako przykłady ważnego wkładu w rozwój dynamiki systemów.

W wydaniu specjalnym System Dynamics Review znalazłą się również praca Felicjana Rydzaka, członka Centrum Rozwiązań Systemowych, z zakresu transformacji organizacyjnej (Felicjan Rydzak and Paul A. Monus: Shaping organizational network structure to enable sustainable transformation).

SHARE IT: