Energy Transition Game dla TU Delft Energy Club

Energy Transition Game dla TU Delft Energy Club

Energy Transition Game dla TU Delft Energy Club

22 listopada 2019 r. Michał Pająk i Aleksandra Solińska-Nowak mieli okazję poprowadzić sesję Energy Transition Game w TU Delft Energy Club w Holandii. Sesja gry zgromadziła ponad 20 studentów i ekspertów w dziedzinie transformacji energetycznej. Przez kilka godzin uczestnicy aktywnie stawiali czoła wyzwaniom związanym z przejściem na energetykę niskoemisyjną. Pełna emocji rozgrywka została następnie pogłębiona o refleksję w czasie inspirującej sesji podsumowującej. Dziękujemy TU Delft Energy Club za zaproszenie nas do Holandii!

SHARE IT: