Michał Pająk

Michał Pająk

Michał Pająk

W Centrum Rozwiązań Systemowych jestem Senior Game Designerem, koordynuję rozwój naszych symulacji społecznych i zajmuję się dostarczaniem wyników naszej pracy klientom. Moim głównym zadaniem jest tworzenie zasad i mechaniki, na których opierają się nasze gry. Ponadto pracuję w projektach badawczych, które wykorzystują gry eksperymentalne jako narzędzie do zbierania danych, oraz w projektach edukacyjnych, związanych z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem i odpornością systemów na zaburzenia związane, na przykład, z katastrofami naturalnymi”.

Oprócz mojej pracy w Centrum Rozwiązań Systemowych, sporą część mojego czasu pochłania pisanie pracy doktoranckiej na temat teorii gier oraz prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przyjemność sprawia mi jazda na rowerze, a szczególnie długie rowerowe wycieczki po Europie.  

Skontaktuj się ze mną: michal.pajak@crs.org.pl