Nexus Game w ÖFSE

Nexus Game w ÖFSE

Nexus Game w ÖFSE

ÖFSE zorganizowało warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli agencji rozwoju i konsultantów ds. rozwoju na temat korzystania z innowacyjnych strategii – mianowicie symulacji społecznej – w celu przyspieszenia procesu angażowania interesariuszy.

Rano, uczestnicy zagrali w grę Nexus, a następnie spędzili popołudnie, omawiając swoje doświadczenia z grą i poznając teoretyczne podstawy symulacji społecznej. Uczestnicy chwalili grę za imersję, ale zadawali też pytania, jak i kiedy należy włączyć grę do projektów – na początku? Na końcu? Gracze dyskutowali także jak i kto powinien zostać zaproszony na tego typu warsztaty.

Uczestnicy pytali również, w jaki sposób można dalej wykorzystać doświadczenie gry – czy zaangażowanie doprowadziłoby do lepszego planowania scenariuszy, czy też byłoby postrzegane jako niezależny aspekt projektu.

SHARE IT: