Wewnętrzna rozgrywka Gifts of Culture

Symulacja Gifts of Culture zwraca uwagę na aspekt różnorodności kulturowej w kontekście społeczności narażonych na katastrofy. Gracze muszą zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami wspólnie lub osobno.
Tym razem zorganizowaliśmy wewnętrzny test gry. Moderowana przez debiutanta w facylitowaniu Gifts of Culture rozgrywka była szansą na przetestowanie najnowszej wersji gry i nowych materiałów dla moderatora.

Gra została zaprojektowana i stworzona w ramach projektu EDUCEN (European Disasters in Urban Centres: a Culture Expert Network) finansowanego ze środków programu UE Horizon 2020.

SHARE IT: