EDUCEN Handbook on Culture and Urban Disaster

Projekt European disasters in Urban city centres skończył się już jakiś czas temu, ale wciąż możemy chwalić się jego rezultatami. EDUCEN Culture and Urban disasters Handbook, czyli jest wreszcie dostępny online dla szerszego grona czytelników! Centrum Rozwiązań Systemowych przyłożyło rękę...

Continue reading →

Test zaawansowanego prototypu gry Cultural Memory Game na konferencji kończącej projekt EDUCEN

Zorganizowaliśmy test zaawansowanego prototypu gry Cultural Memory Game podczas konferencji kończącej projekt EDUCEN. Konferencja miała miejsce w Dordrechcie, w Holandii. Główny projektant gry Łukasz Jarząbek, ze wsparciem Michaliny Kułakowska, przeprowadzili 2 wersje gry - w jednej gracze zmierzyli się z...

Continue reading →

Otwarty test Cultural Memory Game

Odbył się trzeci już test nowej Cultural Memory Game, którą tworzymy w ramach projektu EDUCEN. Przygotowane przez nas wydarzenie na Facebooku przyciągnęło wielu fanów gier i osób zainteresowanych poważnymi grami. Test po raz kolejny moderował główny projektant gry Łukasz Jarząbek....

Continue reading →

Wewnętrzna rozgrywka Gifts of Culture

Symulacja Gifts of Culture zwraca uwagę na aspekt różnorodności kulturowej w kontekście społeczności narażonych na katastrofy. Gracze muszą zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami wspólnie lub osobno. Tym razem zorganizowaliśmy wewnętrzny test gry. Moderowana przez debiutanta w facylitowaniu Gifts of Culture...

Continue reading →

Pierwszy otwarty test nowej symulacji Cultural Memory Game

Pierwszy otwarty test naszej nowej symulacji Cultural Memory Game można nazwać dużym sukcesem. Uczestnicy chwalili mechanizmy gry i przebieg rozgrywki. Z początku łatwa-prosta i przyjemna rozgrywka przybrała emocjonujący obrót spraw po zaskakującym odkryciu przez graczy nowo-wprowadzonej zasady gry. Niektórzy uczestnicy byli...

Continue reading →

Pierwszy test Cultural Memory Game

Cultural Memory Game pokazuje graczom jak ważne jest zrozumienie ryzyka związanego z katastrofami. Uczestnicy gry doświadczają na własnej skórze wartości pamięci kulturowej w przygotowaniach do potencjalnych przyszłych wydarzeń. W pierwszym teście Cultural Memory Game moderowanym przez Łukasza Jarząbka uczestniczyło pięciu...

Continue reading →

Spotkanie partnerów projektu EDUCEN i konferencja w Istanbule

Michalina Kułakowska wzięła udział w spotkaniu projektu EDUCEN w Istanbule. Na spotkaniu poruszane były sprawy organizacyjne projektu, związane z konferencją kończącą projekt oraz materiałami przygotowywanymi przez konsorcjum projektowe. 17-tego lutego odbyła się również jednodniowa konferencja, na której zaprezentowane były...

Continue reading →

Spotkanie projektowe w Valladolid, w Hiszpanii

Łukasz Jarząbek wziął udział w spotkaniu projektu EDUCEN w Valladolid, w Hiszpanii. Podczas spotkania Łukasz poprowadził krótki kurs moderowania rozgrywki Flood Resilience Game. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zagrać w Evacuation Challenge Game, która prezentuje wyzwania związane z reagowaniem...

Continue reading →

Gry CRSu na spotkaniu projektu EDUCEN!

Łukasz Jarząbek uczestniczył w kolejnym już spotkaniu w ramach projektu EDUCEN. Tym razem spotkanie odbyło się w Valladolid w Hiszpanii. Łukasz poprowadził szybki kurs z zastosowania jednej z naszych gier – Flood Resilience Game oraz rozgrywkę jednej z naszych starszych...

Continue reading →

Gifts of Culture w Stockholm Resilience Centre

Piotr Magnuszewski poprowadził warsztat z użyciem gry Gifts of Culture w Stockholm Resilience Centre. Piotr skupił się na stosowaniu metodologii gier w rozwiązywaniu złożonych problemów i usprawnianiu procesu podejmowania decyzji politycznych w niepewnych sytuacjach. Gry pozwalają decydentom na analizowaniu wyłaniania się problemów w...

Continue reading →