EDUCEN: European Disasters in Urban Centres

Czynniki kulturowe i różnorodność kulturowa mogą rodzić wyzwania dla społeczności, które są narażone na katastrofy. Jednak przy odpowiednim podejściu, kultura może być źródłem rozwiązań przydatnych przy zapobieganiu, łagodzeniu, przygotowaniu i radzeniu sobie ze skutkami katastrof.

Projekt EDUCEN (European Disasters in Urban centres: a Culture Expert Network) skupia się na znaczeniu kultury w zarządzaniu katastrofami i ryzykiem w europejskich miastach. EDUCEN jest interdyscyplinarną platformą łączącą ekspertów z dziesięciu organizacji z siedmiu europejskich krajów.

CRS odpowiada w projekcie za opracowanie otwartych symulacji, wykorzystywanych podczas studiów przypadków realizowanych m.in. w hiszpańskiej Lorce (zagrożenia powodziowe) i we włoskiej L’Aquili (trzęsienia ziemi). Zajmujemy się też innymi zadaniami związanymi z zastosowaniem i tworzeniem poważnych gier na potrzeby projektu.

Projekt jest realizowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020 (umowa grantowa nr 653874).


Obejrzyj film z rozgrywki Evacuation Challenge Game:

Gra Evacuation Challenge Game przedstawia wyzwania związane z reagowaniem w przypadku sytuacji kryzysowych i ewakuacją w trakcie katastrof w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

Film pokazuje rozgrywkę podczas spotkania partnerów projektu na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii.

Aktualności

EDUCEN Handbook on Culture and Urban Disaster
5 lipca, 2017

Projekt European disasters in Urban city centres skończył się już jakiś czas temu, ale...

Continue reading →

Test zaawansowanego prototypu gry Cultural Memory Game na konferencji kończącej projekt EDUCEN
25 maja, 2017

Zorganizowaliśmy test zaawansowanego prototypu gry Cultural Memory Game podczas konferencji kończącej projekt EDUCEN. Konferencja...

Continue reading →

Otwarty test Cultural Memory Game
17 marca, 2017

Odbył się trzeci już test nowej Cultural Memory Game, którą tworzymy w ramach...

Continue reading →

Wewnętrzna rozgrywka Gifts of Culture
14 marca, 2017

Symulacja Gifts of Culture zwraca uwagę na aspekt różnorodności kulturowej w kontekście społeczności...

Continue reading →

Pierwszy otwarty test nowej symulacji Cultural Memory Game
10 marca, 2017

Pierwszy otwarty test naszej nowej symulacji Cultural Memory Game można nazwać dużym sukcesem....

Continue reading →

Pierwszy test Cultural Memory Game
23 lutego, 2017

Cultural Memory Game pokazuje graczom jak ważne jest zrozumienie ryzyka związanego z katastrofami....

Continue reading →