EDUCEN: European Disasters in Urban Centres

Czynniki kulturowe i różnorodność kulturowa mogą rodzić wyzwania dla społeczności, które są narażone na katastrofy. Jednak przy odpowiednim podejściu, kultura może być źródłem rozwiązań przydatnych przy zapobieganiu, łagodzeniu, przygotowaniu i radzeniu sobie ze skutkami katastrof.

Projekt EDUCEN (European Disasters in Urban centres: a Culture Expert Network) skupia się na znaczeniu kultury w zarządzaniu katastrofami i ryzykiem w europejskich miastach. EDUCEN jest interdyscyplinarną platformą łączącą ekspertów z dziesięciu organizacji z siedmiu europejskich krajów.

CRS odpowiada w projekcie za opracowanie otwartych symulacji, wykorzystywanych podczas studiów przypadków realizowanych m.in. w hiszpańskiej Lorce (zagrożenia powodziowe) i we włoskiej L’Aquili (trzęsienia ziemi). Zajmujemy się też innymi zadaniami związanymi z zastosowaniem i tworzeniem poważnych gier na potrzeby projektu.

Projekt jest realizowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020 (umowa grantowa nr 653874).


Obejrzyj film z rozgrywki Evacuation Challenge Game:

Gra Evacuation Challenge Game przedstawia wyzwania związane z reagowaniem w przypadku sytuacji kryzysowych i ewakuacją w trakcie katastrof w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

Film pokazuje rozgrywkę podczas spotkania partnerów projektu na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii.

Aktualności

Otwarty test Cultural Memory Game
Marzec 17, 2017

Odbył się trzeci już test nowej Cultural Memory Game, którą tworzymy w ramach...

Continue reading →

Wewnętrzna rozgrywka Gifts of Culture
Marzec 14, 2017

Symulacja Gifts of Culture zwraca uwagę na aspekt różnorodności kulturowej w kontekście społeczności...

Continue reading →

Pierwszy otwarty test nowej symulacji Cultural Memory Game
Marzec 10, 2017

Pierwszy otwarty test naszej nowej symulacji Cultural Memory Game można nazwać dużym sukcesem....

Continue reading →

Pierwszy test Cultural Memory Game
Luty 23, 2017

Cultural Memory Game pokazuje graczom jak ważne jest zrozumienie ryzyka związanego z katastrofami....

Continue reading →

Spotkanie partnerów projektu EDUCEN i konferencja w Istanbule
Luty 17, 2017

Michalina Kułakowska wzięła udział w spotkaniu projektu EDUCEN w Istanbule. Na spotkaniu poruszane...

Continue reading →

Spotkanie projektowe w Valladolid, w Hiszpanii
Grudzień 16, 2016

Łukasz Jarząbek wziął udział w spotkaniu projektu EDUCEN w Valladolid, w Hiszpanii. Podczas...

Continue reading →

Copyright 2017 Centrum Rozwiązań Systemowych | All Rights Reserved