EDUCEN: European Disasters in Urban Centres

Czynniki kulturowe i różnorodność kulturowa mogą rodzić wyzwania dla społeczności, które są narażone na katastrofy. Jednak przy odpowiednim podejściu, kultura może być źródłem rozwiązań przydatnych przy zapobieganiu, łagodzeniu, przygotowaniu i radzeniu sobie ze skutkami katastrof.

Projekt EDUCEN (European Disasters in Urban centres: a Culture Expert Network) skupia się na znaczeniu kultury w zarządzaniu katastrofami i ryzykiem w europejskich miastach. EDUCEN jest interdyscyplinarną platformą łączącą ekspertów z dziesięciu organizacji z siedmiu europejskich krajów.

CRS odpowiada w projekcie za opracowanie otwartych symulacji, wykorzystywanych podczas studiów przypadków realizowanych m.in. w hiszpańskiej Lorce (zagrożenia powodziowe) i we włoskiej L’Aquili (trzęsienia ziemi). Zajmujemy się też innymi zadaniami związanymi z zastosowaniem i tworzeniem poważnych gier na potrzeby projektu.

Projekt jest realizowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020 (umowa grantowa nr 653874).


Obejrzyj film z rozgrywki Evacuation Challenge Game:

Gra Evacuation Challenge Game przedstawia wyzwania związane z reagowaniem w przypadku sytuacji kryzysowych i ewakuacją w trakcie katastrof w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

Film pokazuje rozgrywkę podczas spotkania partnerów projektu na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii.

Aktualności

Spotkanie partnerów projektu EDUCEN i konferencja w Istanbule
Luty 17, 2017

Michalina Kułakowska wzięła udział w spotkaniu projektu EDUCEN w Istanbule. Na spotkaniu poruszane...

Continue reading →

Spotkanie projektowe w Valladolid, w Hiszpanii
Grudzień 16, 2016

Łukasz Jarząbek wziął udział w spotkaniu projektu EDUCEN w Valladolid, w Hiszpanii. Podczas...

Continue reading →

Gry CRSu na spotkaniu projektu EDUCEN!
Grudzień 16, 2016

Łukasz Jarząbek uczestniczył w kolejnym już spotkaniu w ramach projektu EDUCEN. Tym razem...

Continue reading →

Gifts of Culture w Stockholm Resilience Centre
Listopad 4, 2016

Piotr Magnuszewski poprowadził warsztat z użyciem gry Gifts of Culture w Stockholm Resilience Centre. Piotr...

Continue reading →

„Gatekeepers, Volunteers, and Communication Strategies” w Sztokholmie
Listopad 3, 2016

Nasza gra Gifts of Culture, stworzona w ramach projektu EDUCEN, pojechała do Sztokholmu!...

Continue reading →

Wystawa „Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horizon2020.”
Wrzesień 6, 2016

Wrocław University of Technology i Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zorganizowało na ulicy Kuźniczej...

Continue reading →

Copyright 2016 Centrum Rozwiązań Systemowych | All Rights Reserved