Symulacje społeczne – narzędzie transformacyjne dla zarządzania projektami

Niedawno przeprowadziliśmy warsztaty dla Project Management Institute Poland Chapter, które odbyły się na Warszawskiej Ochocie. Jak dobrze zarządzać projektami? Nasza propozycją dla uczestników konferencji były symulacje społeczne. Symulacje społeczne mogą pomóc menedżerom projektów Efektywne zarządzanie VUCA – czyli vulnerability - zmienność,...

Continue reading →

PLUS Change kick-off

W połowie czerwca Piotr Magnuszewski wziął udział w spotkaniu inaugurującym projekt PLUS Change (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world) w Pradze. PLUS Change to projekt finansowany z funduszy Horizon Europe, którego celem...

Continue reading →

Gry dla edukacji: rola gier w edukacji obywatelskiej i przemianach społecznych na obszarach miejskich i wiejskich

Na początku lipca wzięliśmy udział w konferencji “Game – Activate – Together. The use of gaming in social participation” w Domu Utopii - Międzynarodowym Centrum Empatii w Krakowie. Jednym z paneli podczas konferencji była sesja "Gry w edukacji: rola gier...

Continue reading →

Symulacje społeczne jako narzędzie dla edukatorów oraz decydentów – sesja podczas Światowej Konferencji UNESCO nt. Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

17 i 18 maja 2021 roku wzięliśmy udział w Targach SDG podczas Światowej Konferencji UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) na temat Edukacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Targi SDG odbywały się online, a ich część stanowiły...

Continue reading →