Symulacje społeczne jako narzędzie dla edukatorów oraz decydentów – sesja podczas Światowej Konferencji UNESCO nt. Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

Symulacje społeczne jako narzędzie dla edukatorów oraz decydentów – sesja podczas Światowej Konferencji UNESCO nt. Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

Symulacje społeczne jako narzędzie dla edukatorów oraz decydentów – sesja podczas Światowej Konferencji UNESCO nt. Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

17 i 18 maja 2021 roku wzięliśmy udział w Targach SDG podczas Światowej Konferencji UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) na temat Edukacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Targi SDG odbywały się online, a ich część stanowiły wirtualne stoiska wystawców oraz sesje na żywo. Celem było zaprezentowanie innowacyjnych projektów z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR, ang. Education for Sustainable Development – ESD) oraz ukazanie EZR jako koła zamachowego zrównoważonego rozwoju.

Sesje na żywo były przeznaczone dla edukatorów, decydentów oraz naukowców. Podczas naszej sesji Dr. Piotr Magnuszewski mówił o symulacjach społecznych, czyli rodzaju narzędzi edukacyjnych opartych na mechanice gier, które pozwalają swoim uczestnikom w sposób innowacyjny i absorbujący eksplorować rozwiązania złożonych problemów oraz testować możliwe ścieżki rozwoju.

Tradycyjne podejście do edukacji jest często hermetyczne i linearne, co znajduje odzwierciedlenie w pracy i działaniach decydentów. Pokazując naukowcom, decydentom oraz studentom, jak dzięki podejściu systemowemu można rozwiązywać problemy i doskonalić współpracę w bezpiecznym środowisku, które sprzyja eksperymentowaniu, pozwalamy im dojść do bardziej realistycznych i zrównoważonych rozwiązań. Podczas naszej sesji pokazaliśmy przykłady tego, kto i w jakich kontekstach stosował nasze narzędzia – od decydentów na szczeblu OECD, poprzez interesariuszy zaangażowanych w projekt RURITAGE, aż do studentów Szwajcarskiej Szkoły Biznesu; pokazaliśmy też, jak można używać naszych gier, jak one wyglądają i jak się w nie gra.

SHARE IT: