Webinar o symulacjach społecznych i Games4Sustainability dla SAGANET

Webinar o symulacjach społecznych i Games4Sustainability dla SAGANET

Webinar o symulacjach społecznych i Games4Sustainability dla SAGANET

18 lutego, w odpowiedzi na zaproszenie holenderskiego stowarzyszenia poważnych gier SAGANET, przeprowadziliśmy prezentację na webinarium o poważnych grach na rzecz zrównoważonego rozwoju.
SAGANET regularnie organizuje dla swoich członków webinaria na tematy związane z poważnymi grami. Ze względu na nasze zaangażowanie w propagowanie gier i symulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, zostaliśmy poproszeni o przedstawienie naszych przemyśleń z tego obszaru. Piotr Magnuszewski przedstawił naszą organizację i filozofię tworzenia naszych symulacji społecznych. Z kolei Michalina Kułakowska rzuciła nieco światła na największe wyzwania zrównoważonego rozwoju dla Polski i stronę Games4Sustainability.
Po prezentacjach niektórzy uczestnicy webinarium mogli zagrać w symulację New Shores i sprawdzić, jak nasze pomysły i wartości sprawdzają się w praktyce.
Inne gry przedstawione podczas webinarium to We Energy i The President’s Speech.

SHARE IT: