Trening dla moderatorów symulacji REBOOST

W oczekiwaniu na kolejne planowane warsztaty REBOOST w Gorj, Lusatii, Wielkopolsce, zaprosiliśmy naszych partnerów z rumuńskiej Izby Handlowej, Przemysłowej oraz Rolniczej w Timis (Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture) na trening moderacyjny. Podczas spotkania prowadzonego przez Michalinę Kułakowską nasi...

Continue reading →

Graliśmy w REBOOST multiplayer simulation

15 września zaprosiliśmy partnerów i współpracowników zainteresowanych tematyką transformacji regionalnej i „sprawiedliwych przemian”, do udziału w warsztatach z REBOOST multiplayer simulation. W zeszłym roku zaangażowaliśmy interesariuszy z Łużyc, Wielkopolski i Gorj w serie dopasowanych do ich potrzeb symulacji. Teraz, dzięki...

Continue reading →

REBOOST w „pociągu do kultury”

Nasi partnerzy REBOOST zaprezentowali projekt w pociągu do Wrocławia. „Culture Train Berlin-Wrocław” to coroczna inicjatywa, w ramach której różne organizacje z Niemiec i Polski mogą zaprezentować swoją działalność pasażerom pociągu jadącego do Wrocławia. Podczas 4,5-godzinnej podróży nasi partnerzy REBOOST...

Continue reading →

REBOOST: Webinarium podsumowujące wrażenia

Łużyce, Gorj i wschodnia Wielkopolska to trzy europejskie regiony. Łączy je długa tradycja górnicza i pragnienie całościowej transformacji. Aby ułatwić realizację tego pragnienia, odbyła się seria regionalnych symulacji strategicznych pod nazwą REBOOST, którą przeprowadzlili nasi partnerzy - Uniwersytet w Grazu,...

Continue reading →

Pierwsze spotkanie projektu REBOOST

12 sierpnia spotkaliśmy się z partnerami projektu REBOOST na wirtualnym spotkaniu w programie ZOOM. Spotkanie oficjalnie rozpoczęło projekt REBOOST. W pierwszej połowie spotkania każdy z partnerów przedstawił siebie, swoją pracę i swoje zaangażowanie w zadania w ramach projektu. Jako wprowadzenie do...

Continue reading →