Książę

Książę: teatralna symulacja społeczna

Twórcy:

Centrum Rozwiązań Systemowych;
Teatr Polski w Podziemiu

Prapremiera:

20.09.2019, Centrum Sztuki Piekarnia, Wrocław

Spektakle:

21-22.09.2019;
23-24.10.2019;
09-10.02.2020

Finansowanie:

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Oficjalna strona:

LINK

Osoba do kontaktu:

Łukasz Jarząbek

Partnerzy:

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu;
Fundacja Teatr Polski – TP dla Sztuki

Kraje uczestniczące:

Polska

Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Teatr Polski w Podziemiu, we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego przygotowali “Księcia” – innowacyjną symulację społeczną z elementami spektaklu interaktywnego.

Ta teatralna symulacja społeczna, inspirowana słynnym traktatem Niccolo Machiavellego, zabiera widzów do fikcyjnego państwa – Nikolonii. Ciesząca się niepodległością od ponad dwustu lat, Nikolonia jest podzielona na trzy regiony, z których każdy ma własną tożsamość i unikalny potencjał.

Regiony dzielą się na mniejsze prowincje zamieszkane przez klany. Każdy klan składa się z kilkorga przypadkowo dobranych widzów-uczestników i prowadzi określony typ działalności gospodarczej. Może ją rozwijać i modernizować, a pomagają mu w tym obsługiwane przez moderatorów banki. Mieszkańcy Nikolonii mają także dostęp do rozmaitych usług publicznych i prywatnych.

Nikolonia ma ponadto własny parlament, ministrów, wybieranego w wyborach powszechnych prezydenta, oraz mianowanych przez niego gubernatorów. Sytuacja w regionach i prowincjach jest wypadkową działań polityków w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Wydarzenia komentowane są na bieżąco przez niezależne media, a uczestnicy mają możliwość zabierania głosu w telewizyjnym studiu. Nad przebiegiem symulacji czuwa Machiavelli – moderator.

Role w “Księciu” podzielone są między widzów, jednak część z nich pełnią też zawodowi aktorzy. Publiczność ma pełną swobodę działania i wzajemnych interakcji w ramach przypisanych im postaci. Każdy uczestnik może kandydować na ważne stanowisko, by forsować własną wizję reform albo realizować się w prowadzeniu biznesu czy działalności prospołecznej. Dzięki temu gracze mogą doświadczyć burzliwych mechanizmów demokracji w bezpiecznym środowisku symulacji. Mogą uświadomić sobie nie tylko, jak ważna jest ona dla życia społecznego, ale również jak istotne jest uczestnictwo w wyborach, partycypacja obywatelska i aktywne działanie na rzecz wspólnego dobra.

Spektakl wyreżyserował Paweł Świątek, a Centrum Rozwiązań Systemowych przygotowało warstwę symulacji społecznej: model ekonomiczny i ustrojowy Nikolonii, charakterystykę poszczególnych ról i interakcji między nimi, oraz materiały używane przez graczy.

Projekt fiansowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Pobierz ulotkę

Wersja polska;
Wersja angielska


Galeria

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.

Aktualności