Community Organizing Game w akcji! Warsztat Historia Zmian w Katowicach

Community Organizing Game w akcji! Warsztat Historia Zmian w Katowicach

Community Organizing Game w akcji! Warsztat Historia Zmian w Katowicach

Michał Pająk wziął udział w warsztatach organizowanych przez Fundację Rzecz Społeczną – FRS (Fundacja Common Thing) w Katowicach, aby przetestować naszą nową symulację. Działanie było częścią projektu Historia Zmiany (Story of Change) kierowanego przez fundację.

Organizatorzy otworzyli imprezę symulacją Community Organizing Game, którą opracowaliśmy w tym roku. Symulacja posłużyła do przybliżenia problemów z organizowaniem społeczności i „przełamania lodów” między uczestnikami. Z naszej perspektywy był to również kolejny test symulacji. Tym razem nasi koledzy z FRS podjęli się moderowania symulacji, a Michał mógł skupić się na obserwacji uczestników i zbieraniu od nich informacji zwrotnych.

Ogólnym celem warsztatów Story of Change było zapoznanie uczestników z podstawami organizacji społecznościowych.

SHARE IT: