Nexus Game w Zimbabwe

Nexus Game w Zimbabwe

Nexus Game w Zimbabwe

Piotr Magnuszewski współorganizował i współprowadził warsztat z zakresu zintegrowanego podejścia do zarządzania zasobami w kontekście basenu rzeki Zambezi. Warsztat przeprowadzony został w ramach projektu ISWEL (Integrated Solutions for Water, Energy, and Land) koordynowanego przez International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Global Environment Facility (GEF), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Nadrzędnym celem warsztatu było zgromadzenie przedstawicieli krajowych komitetów koordynujących (NASC) i innych ekspertów w dziedzinie energii, rolnictwa i środowiska i zaangażowanie ich we wspólną dyskusję nad najlepszą wersją przyszłości sektora wodnego, energetycznego i rolniczego w dorzeczu Zambezi. W ramach inicjatywy Piotr Magnuszewski przeprowadził sesję Nexus Game dla młodych badaczy.

Wszyscy uczestnicy aktywnie zaangażowali się w grę i jednogłośnie przyznali, że przybliża ona złożone problemy związane z transgranicznym zarządzaniem zasobami wodnymi i jest dobrym punktem wyjściowym do dyskusji na temat strategicznych inwestycji, zanieczyszczeń oraz odpowiedniej polityki i legislacji. Jak powiedział jeden z graczy: „Nauczyłem się, że nie należy skupiać się wyłącznie na kwestiach finansowych, ale pomyśleć także o zabezpieczeniu przed suszą. Zrozumiałem, że zmiana klimatu postępuje i w każdym momencie musimy być przygotowani na niespodziewaną suszę lub powódź.”

SHARE IT: