Pioneers into Practice 2018

Pioneers into Practice 2018

Pioneers into Practice 2018

Kolejna edycja programu Pioneers into Practice rozpoczęła się wraz z Introductory Workshop w Warszawie. Celem warsztatu było wprowadzenie pionierów w założenia programu, jego metodologię oraz stworzenie zespołów, które będą pracowały nad rozwiązaniem zaproponowanych problemów. Michał Pająk z Centrum Rozwiązań Systemowych współprowadził szkolenie jako Regional Coach.

 

Photo by rawpixel on Unsplash

SHARE IT: