Pierwsze spotkanie Transformative Innovation Labs Workshop

Pierwsze spotkanie Transformative Innovation Labs Workshop

Pierwsze spotkanie Transformative Innovation Labs Workshop

Rozpoczęty 15 maja Transformative Innovation Labs Workshop (TILW) ma na celu umożliwienie studentom napisania transdyscyplinarnej pracy magisterskiej opartej na systematycznym zrozumieniu złożonych zagadnień zrównoważonego rozwoju i celów takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju i ‘planetary boundaries’. Łukasz Jarząbek uczestniczył w spotkaniu rozpoczynającym projekt, podczas którego partnerzy omawiali pierwsze kroki w przygotowaniu pakietu roboczego. Spotkanie odbyło się w Wuppertalu w Niemczech.

Center for Systems Solutions opracowuje internetową wersję symulacji społecznej The World’s Future, która będzie częścią warsztatu Transformative Innovation Labs.

SHARE IT: