Gramy w Nexus Game w Lahore!

Gramy w Nexus Game w Lahore!

Gramy w Nexus Game w Lahore!

Dorzecze Indusu obejmuje cztery kraje (Pakistan, Indie, Chiny i Afganistan). Te cztery kraje łączy nie tylko wspólne źródło życiodajnej wody, ale również podobne problemy – kwestie związane ze wspólnymi zasobami, zmianą klimatu, zmieniającym się popytem na wodę, żywność i energię, i ich polityczne, gospodarcze i środowiskowe konsekwencje.

Piotr Magnuszewski wraz ze swoimi współpracownikami z International Institute for Applied Systems Analysis poprowadził warsztat gry Nexus z lokalnymi interesariuszami i studentami Center for Water Informatics & Technology at Lahore University of Management Sciences (LUMS). Gracze wciągnęli się w symulację i łatwo powiązali problemy zaobserwowane podczas sesji z rzeczywistymi problemami, z jakimi borykają się w swojej pracy i badaniach.

Wydarzenie było częścią procesu zaangażowania interesariuszy, który jest rozwijany w ramach projektu Integrated Solutions for Water, Energy and Land (ISWEL) w dorzeczu Indusu. Projekt ISWEL jest prowadzony przez IIASA we współpracy z UN Industrial Development Organization (UNIDO) i Global Environment Facility (GEF).

SHARE IT: