Warsztat Resilience & Collaboration z Władcami Doliny

Warsztat Resilience & Collaboration z Władcami Doliny

Warsztat Resilience & Collaboration z Władcami Doliny

Celem warsztatu Resilience & Collaboration było pokazanie problemów powiązanych z adaptacją gospodarki celem przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu. Głównym elementem warsztatu była gra Władcy Doliny, która prezentuje ten problem w kontekście zarządzania doliną rzeczną. Dzięki tej symulacji społecznej uczestnicy warsztatu z European Forum Alpbach byli w stanie doświadczyć dylematów związanych z adaptacyjnym zarządzaniem. Spotkanie dało im możliwość nauki i ćwiczenia współpracy, budowania zaufania społecznego oraz angażowania wszystkich stron w proces podejmowania decyzji.

SHARE IT: