Centrum Rozwiązań Systemowych na Stockholm Resilience Conference 2017!

Nasze Stowarzyszenie pozostawiło swój ślad na tegorocznej Stockholm Resilience Conference. Piotr Magnuszewski wniósł swój wkład w sukces konferencji dzięki prezentacji “Simulation games as tools for handling cognitive and social complexity in the context of sustainability transition”. W swojej prezentacji Piotr mówił o użyciu symulacji społecznych jako o nowej metodzie zrozumienia sposobu przyswajania informacji w interakcjach pomiędzy interesariuszami.

Uczestnicy konferecji mogli wziąć udział również w sesji posterowej. Tam, wszyscy odwiedzający mieli szansę przeczytać poster naukowy pod tytułem “Navigating Conservation-Development-Disaster Complexities in Social-Ecological Systems Using Role-play Serious Gaming” stworzony przez Piotra, Wei Liu, Yidan Yanga oraz Nan Chenga.

Stockholm Resilience Conference organizowana jest co trzy lata przez Stockholm Resilience Centre i Resilience Alliance. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było “resilience” jako soczewka przez, którą powinniśmy patrzeć na zrównoważony rozwój.

SHARE IT: