Centrum Rozwiązań Systemowych na Stockholm Resilience Conference 2017!

Centrum Rozwiązań Systemowych na Stockholm Resilience Conference 2017!

Nasze Stowarzyszenie pozostawiło swój ślad na tegorocznej Stockholm Resilience Conference. Piotr Magnuszewski wniósł swój wkład w sukces konferencji dzięki prezentacji “Simulation games as tools for handling cognitive and social complexity in the context of sustainability transition”. W swojej prezentacji Piotr mówił o użyciu symulacji społecznych jako o nowej metodzie zrozumienia sposobu przyswajania informacji w interakcjach pomiędzy interesariuszami.

Uczestnicy konferecji mogli wziąć udział również w sesji posterowej. Tam, wszyscy odwiedzający mieli szansę przeczytać poster naukowy pod tytułem “Navigating Conservation-Development-Disaster Complexities in Social-Ecological Systems Using Role-play Serious Gaming” stworzony przez Piotra, Wei Liu, Yidan Yanga oraz Nan Chenga.

Stockholm Resilience Conference organizowana jest co trzy lata przez Stockholm Resilience Centre i Resilience Alliance. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było “resilience” jako soczewka przez, którą powinniśmy patrzeć na zrównoważony rozwój.

SHARE IT: