Spotkanie projektu Nauru Game for Active Citizenship of Youth na Słowacji

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, które obejmują globalną politykę, gospodarkę i ekologię. Jak się nie zagubić i być częścią tych procesów, by aktywnie kształtować naszą wspólną przyszłość? Te i inne pytania postawiliśmy sobie na spotkaniu projektowym na Słowacji. Finansowany z programu Erasmus+ projekt Nauru Game for Active Citizenship of Youth stawia sobie trudne zadanie włączenie w proces kształtowania postaw obywatelskich młodych mieszkańców Europy. W pięknej scenerii słowackich Tatr rozmawialiśmy o tym jakich narzędzia potrzebne są pedagogom, by w te procesy zaangażować swoich uczniów. Ekipa CRS razem ze swoimi Partnerami, słowacką organizacją TANDEM i węgierską Fundacją Rogers Apitvany przeprowadziła test gry New Shores – a Game for Democracy dla dwudziestu obecnych i przyszłych pedagogów i animatorów kultury. Ich cenne uwagi na pewno przyczynią się do ulepszenia gry i innych innowacyjnych narzędzi, które powstaną w ramach projektu.

Śledźcie postępy na naszej stronie!

SHARE IT: