Gra o Wrocławski Budżet Obywatelski

W partnerstwie z Urzędem Miasta Wrocławia zrealizowaliśmy w czerwcu dwie rozgrywki Gry o WBO, która została przygotowana na podstawie projektów zgłoszonych do WBO2016. Zaprosiliśmy liderów projektów, aktywistów, społeczników, mieszkańców i użytkowników miasta do udziału w innowacyjnych konsultacjach z użyciem poważnej gry symulacyjnej stworzonej na bazie Gry o Budżet.

 

Rozgrywki odbyły się w czerwcu 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami gry ogólnomiejskiej (projekty ogólnomiejskie) oraz gry, która odbyła się na projektach zgłoszonych do WBO2016 w Rejonie 2 (Kleczków, Karłowice, Różanka).

SHARE IT: