Test Climate and Society Game w BOKU Centre for Development Research CDR

W dzisiejszym świecie gwałtowne przemiany społeczne i w środowisiskowe są ze sobą powiązane - klimat, ekosystemy, bioróżnorodność, ekonomia i wzajemnie na siebie oddziałowują. Próby zrozumienia przyczyn dzisiejszych problemów mogą być bardzo skomplikowane. Mamy jednak możliwość, żeby przyjrzeć się im z...

Continue reading →

Wewnętrzna rozgrywka Gifts of Culture

Symulacja Gifts of Culture zwraca uwagę na aspekt różnorodności kulturowej w kontekście społeczności narażonych na katastrofy. Gracze muszą zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami wspólnie lub osobno. Tym razem zorganizowaliśmy wewnętrzny test gry. Moderowana przez debiutanta w facylitowaniu Gifts of Culture...

Continue reading →

Pierwszy otwarty test nowej symulacji Cultural Memory Game

Pierwszy otwarty test naszej nowej symulacji Cultural Memory Game można nazwać dużym sukcesem. Uczestnicy chwalili mechanizmy gry i przebieg rozgrywki. Z początku łatwa-prosta i przyjemna rozgrywka przybrała emocjonujący obrót spraw po zaskakującym odkryciu przez graczy nowo-wprowadzonej zasady gry. Niektórzy uczestnicy byli...

Continue reading →

Pierwszy test Cultural Memory Game

Cultural Memory Game pokazuje graczom jak ważne jest zrozumienie ryzyka związanego z katastrofami. Uczestnicy gry doświadczają na własnej skórze wartości pamięci kulturowej w przygotowaniach do potencjalnych przyszłych wydarzeń. W pierwszym teście Cultural Memory Game moderowanym przez Łukasza Jarząbka uczestniczyło pięciu...

Continue reading →