Wewnętrzna rozgrywka Gifts of Culture

Symulacja Gifts of Culture zwraca uwagę na aspekt różnorodności kulturowej w kontekście społeczności narażonych na katastrofy. Gracze muszą zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami wspólnie lub osobno. Tym razem zorganizowaliśmy wewnętrzny test gry. Moderowana przez debiutanta w facylitowaniu Gifts of Culture...

Continue reading →

Gifts of Culture w Stockholm Resilience Centre

Piotr Magnuszewski poprowadził warsztat z użyciem gry Gifts of Culture w Stockholm Resilience Centre. Piotr skupił się na stosowaniu metodologii gier w rozwiązywaniu złożonych problemów i usprawnianiu procesu podejmowania decyzji politycznych w niepewnych sytuacjach. Gry pozwalają decydentom na analizowaniu wyłaniania się problemów w...

Continue reading →

„Gatekeepers, Volunteers, and Communication Strategies” w Sztokholmie

Nasza gra Gifts of Culture, stworzona w ramach projektu EDUCEN, pojechała do Sztokholmu! Piotr Magnuszewski z CRS wziął udził w 2nd Workshop on Culture and Learning "Gatekeepers, Volunteers, and Communication Strategies". Podczas warsztatów, Piotr poprowadził sprecjalną rozgrywkę Gifts of Culture....

Continue reading →

Tegoroczne spotkanie Balaton Group

"Migranci i Migracje" były głównym tematem tegorocznego spotkania Balaton Group. Jak co roku, członkowie nazywanej oficjalnie grupy International Network of Resource Information Centers spotkali się nad węgierskim jeziorem Balaton, by rozmawiać o problemach dotykających współczesny świat. Podczas spotkania Piotr Magnuszewski z...

Continue reading →