Spotkanie projektu Nauru Game for Active Citizenship of Youth na Słowacji

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, które obejmują globalną politykę, gospodarkę i ekologię. Jak się nie zagubić i być częścią tych procesów, by aktywnie kształtować naszą wspólną przyszłość? Te i inne pytania postawiliśmy sobie na spotkaniu projektowym na Słowacji. Finansowany...

Continue reading →

Spotkanie rozpoczynające projekt “Nauru Game for Active Citizenship of Youth”

Zajrzyjcie za kulisy spotkania rozpoczynającego nowy projektu “Nauru Game for Active Citizenship of Youth”, finansowanego ze środków Erasmus+! Celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich w młodych ludziach poprzez użycie innowacyjnego edukacyjnego gry Nauru. Narzędzie symulacyjne pozwala graczom na doświadczenie...

Continue reading →