Spotkanie rozpoczynające projekt “Nauru Game for Active Citizenship of Youth”

Zajrzyjcie za kulisy spotkania rozpoczynającego nowy projektu “Nauru Game for Active Citizenship of Youth”, finansowanego ze środków Erasmus+! Celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich w młodych ludziach poprzez użycie innowacyjnego edukacyjnego gry Nauru. Narzędzie symulacyjne pozwala graczom na doświadczenie złożoności i różnorodności procesów demokratycznych. W pierwszym spotkaniu projektu uczestniczyli przedstawiciele naszych partnerów, Tandem n.o. i Fundacji Rogersa. Innymi słowy, grupa kreatywnie myślących ludzi spotkała się, żeby określić cele projektu, zaprojektować warsztaty i szkolenia dla moderatorów. W tym roku odbędą się jeszcze 3 podobne spotkania projektu “Nauru” – nie możemy się już doczekać!

SHARE IT: