Gifts of Culture

Gifts of Culture

Project Description

Gifts of Culture to fabularna symulacja zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa. Gracze zostają reprezentantami różnych grup zamieszkujących nawiedzaną powodziami dolinę rzeczną. Mimo że, reprezentują różnorodne poglądy i ideały, wszyscy mają ten sam nadrzędny cel – żeby ich grupie żyło się lepiej. Jak osiągnąć ten cel, kiedy groźba powodzi wisi nad ich głowami?