Forest@Risk

Forest@Risk

Project Description

Forest@Risk to interaktywne narzędzie edukacyjne eksplorujące różne aspekty zarządzania wspólnymi dobrami oraz zarządzania ryzykiem.

Forest@Risk pokazuje wyzwania społeczności korzystającej z lasu do zaspokojenia swoich potrzeb życiowych. Gracze stają przed koniecznością trudnych wyborów i muszą zdecydować, czy chcą chronić las, czy wycinać go w celach zarobkowych. Sytuację dodatkowo komplikują katastrofy środowiskowe, które co jakiś czas nawiedzają wioskę i las.

Gra uczy sposobów zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i podejmowania decyzji w obliczu ryzyka. Zwraca uwagę na rolę wewnętrznych porozumień oraz zaufania jako czynników niezbędnych do ich osiągnięcia.

Gra została stworzona w ramach projektu The Emergence of Adaptive Governance Arrangements for Tropical Forest Ecosystems finansowanego przez National Science Foundation. Później została rozszerzona i udoskonalona przez CRS.

Była z sukcesem przeprowadzana w różnych kontekstach kulturowych dla różnych grup odbiorców w Ugandzie, Polsce, Chinach oraz podczas European Forum Alpbach w Austrii.

Dla kogo jest ta gra?

* Społeczności posiadające dostęp do lasu

* Menedżerowie leśni

* Osoby zarządzające ryzykiem

* Władze lokalne

* Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zrównoważonego zarządzania lasami

Aspekty organizacyjne

* Czas trwania: 2 godziny

* Liczba uczestników: 7-8

Odwiedź stronę gry (po angielsku)