Flood Resilience Game

Flood Resilience Game

Project Description

Flood Resilience Game to gra edukacyjna, która pozwala graczom zrozumieć ryzyko powodziowe i rozważyć strategie, które pomogą społecznościom przystosować się do życia w sytuacji zagrożenia powodziami i ich skutkami.

Gra została zaprojektowana w taki sposób, żeby ułatwić uczestnikom rozgrywki – np. przedstawicielom organizacji rządowych zajmującym się projektami przeciwpowodziowymi –  zidentyfikowanie nowych pomysłów i strategii radzenia sobie z zagrożeniem i skutkami powodzi.