Internetowy warsztat z symulacją RECREATE

Internetowy warsztat z symulacją RECREATE

Internetowy warsztat z symulacją RECREATE

Wraz z IIASA jesteśmy częścią zespołu, który zaprojektował i przeprowadził warsztat opierający się na symulacji społecznej na temat mobilności w Wiedniu. Grupą, do której chcieliśmy dotrzeć są interesariusze zawodowo zajmujący się komunikacją miejską oraz zarządzaniem przestrzenią miejską w Wiedniu – przedstawiciele władz miasta, aktywiści organizacji pozarządowych oraz eksperci z dziedziny mobilności. Uczestnicy mieli okazję do dyskusji, wykazania się kreatywnością podczas projektowania oraz negocjacji propozycji polityk mających na celu zmianę transportu publicznego na bardziej ekologiczny i przyjazny mieszkańcom Wiednia.

Zarówno symulacja, jak i warsztat były rozwijane w ramach projektu RECREATE: Sieć zasobów umożliwiająca transformację miast w kierunku gospodarek o obiegu zamkniętym, przystosowanych do zmian klimatycznych oraz przyjaznych do życia. Celem projektu była analiza sposobów, w jakie miasta mogą podążać ku ekonomii cyrkularnej poprzez zmniejszenie zużycia energii, wody i nakładów zasobów materialnych oraz związanego z tym wpływu na środowisko. Skupiono uwagę na tym, jak wzmacniać odporność miast w obliczu coraz większej niepewności wynikającej z globalizacji oraz zmian klimatycznych. Kolejnym poruszonym obszarem były sposoby transformacji miast, które sprawią, iż będą one odpowiednio przystosowane dla mieszkańców w obliczu coraz to większej populacji w nich mieszkających oraz w różnych aspektach urbanizacji w Chinach i Europie. 

W projekt zostały zaangażowane europejskie oraz azjatyckie miasta: Wiedeń, Szanghaj, Malmö i Pekin. Partnerami są IVL Swedish Environmental Research Institute, International Institute for Applied Systems Analysis, Beijing Normal University, Fudan University oraz Jinan University.

Projekt jest finansowany w ramach wspólnej inicjatywy Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas tworzonej przez JPI Urban Europe i National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Photo by Jeremy Bezanger on Unsplash

SHARE IT: