Symulacje społeczne podczas Sustainability Forum Exchange

Symulacje społeczne podczas Sustainability Forum Exchange

Symulacje społeczne podczas Sustainability Forum Exchange

6 czerwca 2021 wzięliśmy udział w IFC Sustainability Exchange Forum, internetowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Korporację Finansową (IFC) wokół technologii, zaufania oraz transformacji. Wśród uczestników znalazły się osoby zaangażowane w kwestie zmian klimatu i transformacji energetycznej; przemian wśród lokalnych społeczności; komunikacji miejskiej oraz inteligentnej mobilności; transparentności, komunikacji, słyszalności, odpowiedzialnego przywództwa; równości płci oraz walki z wykluczeniem młodzieży.

W ramach konferencji przeprowadziliśmy dwugodzinne warsztaty z dwiema naszymi symulacjami społecznymi: zmodyfikowaną wersją Save the Future oraz nagradzanym New Shores. Zainteresowani uczestnicy dołączyli do rozgrywki pod przewodnictwem naszych facylitatorów: Piotra Magnuszewskiego i Krzysztofa Grynienki; oraz moderatorów: Władysława Zołoto, Łukasza Magnuszewskiego, Bartosza Naprawy, Timothy’ego Gigera, Huberta Brychczyńskiego, Michaliny Kułakowskiej oraz Aleksandry Solińskiej-Nowak.

Fotografia autorstwa Elena Mozhvilo z serwisu Unsplash

SHARE IT: