Inauguracja projektu CWetland

Inauguracja projektu CWetland

Inauguracja projektu CWetland

Wraz z partnerami z CWetland Data zainaugurowaliśmy nasz wspólny projekt trzydniową serią spotkań online między 19 a 21 maja.

Seria rozpoczęła się od prowadzonego przez nas warsztatu na temat projektowania symulacji. Najpierw Michalina Kułakowska przybliżyła partnerom z CWetland symulacje społeczne oraz ich potencjał. Uczestnicy mieli też okazję wypróbować jedną z naszych produkcji, nad którą obecnie pracujemy: PHUSICOS rozwijany w ramach projektu o tej samej nazwie. Najważniejsza część warsztatu dotyczyła symulacji, którą będziemy tworzyć w ramach projektu CWetland – wymienialiśmy pomysły, dyskutowaliśmy na temat grupy docelowej oraz kontekstu i treści symulacji.

Plansza ze spotkania

Kolejne dwa dni posłużyły za fundament dalszej pracy nad projektem. Organizacja partnerów omawiała kolejne kroki, określiła potencjalnych interesariuszy oraz uzgodniła pomysły na dalsze działania projektowe.

SHARE IT: