Test Water-Energy Nexus Game

Zorganizowaliśmy wewnętrzny test Water-Energy Nexus Game. Prowadzony przez Michała Pająka, głównego projektanta gry, test był dla nas okazją do przetestowania nowych mechanizmów i elementów gry. Testerzy zostali wyselekcjonowani spośród pracowników CRSu, którzy nie brali udziału w procesie tworzenia gry.

W Water-Energy Nexus Game gracze uczą się jak wspólnie zarządzać problemami związanymi z siecią zależności pomiędzy wodą, produkcją energii i pożywienia. Nasi testerzy reprezentowali rządy dwóch sąsiadujących ze sobą państw i organizacji pozarządowej działającej na ich styku.

SHARE IT: