Artykuły na zakończenie projektu CNH: The Emergence of Adaptive Governance Arrangements for Tropical Forest Ecosystems

Projekt CNH: The Emergence of Adaptive Governance Arrangements for Tropical Forest Ecosystems dobiega końca. Na zakończenie projektu przygotowywane są artykuły podsumowujace wyniki badań organizwanych w ramach projektu.

W pierwszym z artykułów, analizie poddany został wpływ opłat za usługi ekosystemów na zarządzanie wspólnymi dobrami.
Drugi artykuł skupia się na osobistych wartościach w podejmowaniu decyzji w kontekście zarządzania dobrami wspólnymi. W trzecim artykule opisane zostało podejmowanie decyzji w dynamicznym modelu zarządzania dobrami wspólnymi.

Wśród autorów artykułów znajdują się członkowie i pracownicy CRSu, między innymi Piotr Magnuszewski, Michał Pająk, Joanna Stefańska, Jan Sendzimir oraz Katarzyna Ostasiewicz.

Projekt CNH: The Emergence of Adaptive Governance Arrangements for Tropical Forest Ecosystems miał na celu opracowanie nowej wiedzy na temat warunków, w których pojawią mogłyby się pojawić skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania lokalnymi tropikalnych ekosystemów leśnych. Poprzez pryzmat skomplikowanej teorii systemów adaptacyjnych, badania określą trzy dynamiczne relacje, które mają szczególne znaczenie dla zrozumienia różnic w skuteczności lokalnie opracowywanych systemów zarządzania adaptacyjnego.

SHARE IT: