Gra o Budżet w Częstochowie

W Częstochowie wzorowa frekwencja na Gra o Budżet przygotowanej we współpracy z CRS. Były emocje ale i konstruktywne dyskusje.

Przedstawiciele rożnych grup społecznych mieli szansę przekonać się, że choć potrzeby w mieście są różne, to w procesie deliberacji wszyscy są w stanie dojść do kompromisowych decyzji. Co więcej różne grupy zrealizowały te same projekty!

Gratulujemy organizatorom.

SHARE IT: