Wystartował projekt New Earth – Nowa Ziemia

Celem projektu jest zwiększenie wrażliwości młodych ludzi na zmiay klimatu. W ramach projektu przygotowana zostanie gra planszowa oraz scenariusze lekcji katechezy inspirowane przesłaniem zawartym w encyklice Papieża Franciszka „Laudato Si'”. Więcej informacji na podstronie projektu.

SHARE IT: