Światowy Dzień Wody w International Institute for Systems Analysis (IIASA)

Światowy Dzień Wody w 2016 roku świętowaliśmy z International Institute for Systems Analysis (IIASA). Poprzez gry i symulacje chcieliśmy i podnieść świadomość na temat największych wyzwań związanych z wodą, oraz zwiększyć naszą zdolność do rozwiązywania tych problemów. W związku z tym, Piotr Magnuszewski zaprezentował w Wiedniu, w siedzibie IIASA, prostą poważną grę na temat niedoborów wody i tego jakie konsekwencje niosą za sobą.

SHARE IT: