Artykuł „Natural dynamics of common-pool resources in experimental research”

Artykuł naukowy “Natural dynamics of common-pool resources in experimental research – current state and prospects” został opublikowany w styczniu 2016 przez wydawnictwo Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Autorem artykułu jest Michał Pająk. Dokument stanowi dokładny raport na temat różnorakich eksperymentalnych projektów dla badania zrównoważonego użycia bogactw naturalnych w małych społecznościach na całym świecie.

SHARE IT: