Uczestnicy Europejskiego Forum Alpbach zagrali w grę Forest at Risk

Uczestnicy Europejskiego Forum Alpbach zagrali w grę Forest at Risk

Piotr Magnuszewski z CRS (jako przedstawiciel IIASA) wspólnie z Peterem Toddem z Indiana University i Reinhardem Mechlerem z IIASA poprowadził seminarium “Decisions Under Uncertainty” podczas Europejskiego Forum Alpbach. Częścią seminarium była gra “Forest at Risk” stworzona przez CRS.

Gra wypełniła pierwszy dzień seminarium. Uczestnicy wcielili się w role mieszkańców wioski korzystającej z lasu do zaspokojenia swoich potrzeb życiowych. 80 osób zostało podzielonych na dwie społeczności, w ramach których utworzyli “rodziny” po 5 osób każda. W trakcie gry stanęli przed koniecznością trudnych wyborów – musieli zdecydować czy chcą chronić las, czy wycinać go w celach zarobkowych. Sytuację dodatkowo komplikują katastrofy środowiskowe, które co jakiś czas nawiedzają wioskę i las.

Zobacz film z seminarium:

.

Kolejne trzy sesje poświęcone były heurystykom w podejmowaniu decyzji, podejmowania decyzji w obliczu ryzyka i niepewności oraz komunikacji ryzyka. Piątego dnia gra została rozegrana ponownie. Szósty dzień upłynął na dyskusji wyników seminarium.

Europejskie Forum Alpbach odbywa się co sierpień w tyrolskiej miejscowości Alpbach (Austria). Politycy, naukowcy, studenci i decydenci z całego świata zbierają się, aby dyskutować na temat nowych pomysłów i rozwiązań dla problemów Europy i świata. Ponad 3000 osób z ponad 50 krajów bierze udział w Forum każdego roku. Uczestnictwo w seminariach z różnych dyscyplin naukowych jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

SHARE IT: