3. Indus Basin Knowledge Forum

Piotr Magnuszewski uczestniczył w Indus Basin Knowledge Forum (IBKF)! Piotr moderował jeden z paneli "Water, Energy, and Land Nexus in the Indus Basin: Exploring future and desirable futures". Podczas ostatniego dnia Forum Piotr prowadził także jeden z punktów Forum: -...

Continue reading →

Angażująca demokracja. Jak poważne gry wzmacniają partycypację – Forum Partycypacji Obywatelskiej

Aktywizacja mieszkańców do procesu podejmowania decyzji jest jednym z najważniejszych wyzwań we współczesnej Polsce. Badania (Decydujmy Razem 2012) pokazują, że zdecydowanie częściej jako społeczeństwo wolimy jednak na różne sposoby oprotestowywać decyzje, niż wpływać na ich podejmowanie przez udział w...

Continue reading →

Personal Democracy Forum w Gdańsku

Jakub Damurski i Anna Koch z Centrum Rozwiązań Systemowych wzięli udział w Personal Democracy Forum w Gdańsku. Poprowadzili warsztat, podczas którego zademonstrowali w jaki sposób gra About That Forest może wspomóc w budowaniu zrozumienia i dialogu pomiędzy różnymi grupami interesu.

Continue reading →