Konformizm i tradycja w zarządzaniu zasobami naturalnymi

Ostatnie badania, które przeprowadzono wspólnie z członkami Centrum Rozwiązań Systemowych, dotyczące zarządzania zasobami naturalnymi, przynoszą cenne wnioski. Okazuje się, że wartości związane z tradycją i konformizmem mają większy wpływ na zarządzanie tymi zasobami niż motywacje proekologiczne czy kontakt z...

Continue reading →