Gifts of Culture

Gifts of Culture to symulacja zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa. Gracze zostają reprezentantami różnych grup zamieszkujących nawiedzaną powodziami dolinę rzeczną. Mimo że, reprezentują różnorodne poglądy i ideały, wszyscy mają ten sam nadrzędny cel – żeby grupie, którą reprezentują żyło się lepiej. Jak to zrobić, kiedy groźba powodzi wisi nad ich głowami?

Każde działanie podjęte przez graczy ma swoje wady i zalety. Dzielenie się informacjami i współpraca może poprawić ich wyniki. Nie będzie to jednak łatwe w tak niejednorodnym społeczeństwie.

Gra Gifts of Culture pozwala graczom doświadczyć jak różnice kulturowe mogą stać się źródłem problemów, ale równocześnie prawdziwym darem dla całej społeczności. Użyj “daru kultur” do lepszego przystosowania się społeczności do życia w sytuacji zagrożenia powodziami i ich skutkami

Gra została zaprojektowana i stworzona w ramach projektu EDUCEN (European Disasters in Urban Centres: a Culture Expert Network) w programie Unii Europejskiej Horizon 2020 Programme.


Zobacz jak wygląda gra Gifts of Culture:

Gra została zaprojektowana i stworzona w ramach projektu EDUCEN (European Disasters in Urban Centres: a Culture Expert Network) w programie Unii Europejskiej Horizon 2020 Programme.