Innowacje Przyspieszające Transformację Energetyczną

Innowacje Przyspieszające Transformację Energetyczną

Project Description

Celem tego profesjonalnego krótkiego szkolenia jest zwiększenie przedsiębiorczości i wspieranie innowacji w międzynarodowym i międzykulturowym środowisku koncentrujących się na zagadnieniach transformacji energetycznych. W ramach kursu przeprowadzona zostanie gra symulacyjna Transformacja Energetyczna oraz facylitowana sesja. Perspektywa systemowa połączona z unikalną formą zaangażowania pozwoli uczestnikom dostrzec synergie pomiędzy aspektami technologicznymi, instytucyjnymi i społecznymi, a w wyniku tego przyspieszyć transformacje energetyczne ze źródeł kopalnych na odnawialne źródła energii.

Adresatem kursu są przedstawiciele władz publicznych, menedżerowie przedsiębiorstw sektora energetycznego i start-upów energetycznych, naukowcy i badacze. Kurs zostanie przeprowadzony we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2016.